SIDEN SIDST...

OP | NED
09:10:2017 19:31
Randers FC melder om million-underskud for første gang i fem år

I de seneste fem år har Randers FC haft et millionoverskud, men denne gang blev det noget anderledes for kronjyderne.


Fire regnskabsår med et akkumuleret overskud på 9,3 millioner kroner efter skat er netop blevet erstattet med et regnskabsår, der melder om million-underskud. Helt konkret lyder underskuddet på knap 4,8 millioner kroner for regnskabsåret 2016/17.

Ifølge formanden for Randers FC Holding A/S, Svend Lynge Jørgensen, er der dog en forklaring til det negative million-beløb.

- Der er tre hovedårsager til underskuddet. Driften af Randers FC A/S var på forhånd budgetteret til et underskud i underkanten af 3 millioner kroner. Sådan blev det, og det er acceptabelt – især fordi vi i løbet af året har investeret i ressourcer, der styrker forretningen fremadrettet, siger han i en pressemeddelelse og tilføjer:

- Vi ejer en række vindmøller i Tyskland, og modsat vejret i Danmark har vinden stort set stået stille i Tyskland det seneste års tid. Desuden har vi skilt os af med en ejendom i Nordjylland, og det salg medførte også et tab for Randers FC Holding A/S. 

Trods det store underskud forsøger formanden at holde modet oppe.

- Alt i alt er underskuddet på knap 4,8 millioner kroner ikke tilfredsstillende men dog acceptabelt, når ovenstående forhold tages i betragtning, afslutter Svend Lynge Jørgensen.

I pressemeddelelsen fremgår det også, at Randers FC Holding A/S's nettomsætning i regnskabsåret lyder på 75 millioner kroner, mens egenkapitalen er på 47 millioner kroner med en soliditet på 48,5%. Dermed fastslår selskabet, at den økonomiske situation fortsat er tilfredsstillende.


SIDEN SIDST...

OP | NED