SIDEN SIDST...

OP | NED
05:12:2018 08:59
BIF foran kapitaludvidelse: Udbyder aktier for mere end 15 millioner kr.

Selskabet bag Brøndby IF udnytter en paragraf i vedtægterne til at søge kapitaludvidelse.


Brøndby IF fortalte i seneste delårsrapport, at selskabet bag fodboldklubben forventer at komme ud af 2018 med et overskud.

Investeringer i stadion, fanoplevelsen, spillertruppen og talentudvikling har dog kostet, og det er derfor, at Brøndby IF nu søger at få flere penge ind.

I en selskabsmeddelelse lyder det, at Brøndby udnytter en paragraf i vedtægterne, der betyder, at klubben senest i foråret vil have sigtet mod at gennemføre en kapitaludvidelse for 15,6 millioner kroner.

- Bestyrelsen i Brøndby IF har truffet beslutning om at søge investorer til at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes § 3b til at forhøje selskabets aktiekapital ved en kontant kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer med i alt nom. 15.611.259 kr. svarende til 31.222.518 stk. aktier a 0,50 kr, står der i selskabsmeddelelsen.

Det betyder altså, at klubben får ny kapital ind.

- Årsagen til kapitaludvidelsen er, at der i 2018 er foretaget investeringer til forbedringer af den samlede stadionoplevelse for fans, bl.a. med etableringen af fanzonen og familieloungen, samt investeringer i den sportslige sektor, bl.a. i spillertruppen samt omstruktureringen af Brøndby Masterclass. Provenuet fra kapitaludvidelsen skal anvendes til dækning af disse investeringer.

Paragraf 3b i Brøndbyernes IF Fodbold A/S lyder:

- Bestyrelsen er indtil 10. april 2023 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital til markedskurs ad én eller flere gange ved tegning af op til nominelt 31.222.518 stk. aktier a nominelt 0,50 kr. (i alt op til nominelt 15.611.259 kr.) uden fortegningsret for Selskabets aktionærer.


SIDEN SIDST...

OP | NED